VLN_bla.jpg  Västerbottens läns nykterhetsförbund
 
Hem Om oss På gång Har hänt 2018-2021 Kampanjmaterial

digitala.jpg

Digitala möten

Läs rapporten "Alkohol och coronapandemin"

https://www.iogt.se/vad-vi-gor/forskning-och-samverkan/forskningsrapporter/alkohol-och-coronapandemin/

 

S.L.A.N inbjuder medlemsorganisationer och länsnykterhetsförbunden till en digital träff på temat: ”GÅRDSFÖRSÄLJNING”
DEN 16 MARS 2021 KL.15.00-16.00
Medverkande: Irma Kilim, drogpolitisk chef, IOGT-NTO Håkan Eriksson, generalsekreterare, S.L.A.N
Anmälan er till hakan@slan.se senast den 15 mars,
en länk kommer sedan strax innan mötet att skickas ut till de som anmält sig. Vid frågor och/eller funderingar kontakta Håkan Eriksson, 070-710 66 70
Läs mer här
Inbjudan , Kommittédirektiv

Varmt välkomna!

                                            Välkommen på Bris digitala nätverksträff!

Du har väl inte glömt att anmäla dig till Bris digitala nätverksträff? Sista anmälningsdag är den 10 mars.

På nätverksträffen presenterar Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog Bris nya årsrapport som fokuserar på pandemins konsekvenser på barns och ungas mående, hälsa och ökad risk att fara illa i hemmet.
Vi får lyssna till ett samtal med Charlotte Palmstierna,rådgivare i barnrättsfrågor och f.d. huvudsekreterare i Barnkonventionsutredningen,
om barnkonventionsutredningens slutsatser, vad inkorporeringen av barnkonventionen innebär, utmaningar framåt men också inspiration till fortsatt arbete.
Alka Khanna från Bris kommer berätta om materialet Det är alltid mig det är fel på. Materialet är en vägledning i hur en kan se och hjälpa barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.
En viktig del av nätverksträffen är möjligheten till dialog och samverkan mellan alla oss som medverkar. Vi kommer under nätverksträffen även att samtala i mindre grupper om viktiga frågor kopplade till träffens teman.
När: Onsdagen den 17 mars klockan 08.00 - 09.30
Var: Nätverksträffen sker digitalt genom verktyget Zoom. Mer information och länk till träffen skickas ut efter du anmält dig.
OSA: Senast den 10 mars.

Till anmälan                              
Varmt välkommen!

SVERIGE MOT NARKOTIKA 23 MARS 2021
- EN DIGITAL KONFERENS FÖR DIG SOM ÄR ENGAGERAD I NARKOTIKAFRÅGAN

Välkommen till 2021 års upplaga av konferensen Sverige mot narkotika. ECAD-Sverige står bakom konferensen som riktar sig till dig som är engagerad i narkotikafrågan, till exempel kommunanställda inom drog- och brottsförebyggande arbete, vård och behandling, anställda inom rättsväsendet, representanter från frivilligrörelserna och den breda allmänheten.

Programmet utgår från konferensens fyra huvudinriktningar: 1) Hälsofrämjande och förebyggande, 2) rättsvårdande och polisiära insatser, 3) vård och behandling och 4) folkrörelser och folkligt motstånd. Hela programmet finns på boras.se/SMN.

Under konferensen får du ta del av kunskap och inspiration från både nationella och internationella föreläsare. Konferensen varvas med föreläsningar, valbara seminarier, panelsamtal och intervjuer. Möjlighet till interaktion genom att ställa frågor under dagen kommer att finnas.

Sverige mot narkotika 2021 modereras av Linda Nilsson och Nadim Ghazale.

Varmt välkommen!


Datum: 23 mars 2021
Tid: 8.45 – 16.15
Plats: Digitalt via Zoom 

Anmäl dig till konferensen genom att klicka här!
Konferensen är kostnadsfri.
Mer information hittar du på 
boras.se/SMN

Vid frågor vänligen mejla emelie.risbeck@boras.se

Boka in VLN:s årsmöte 2021 - digitalt den 25 mars kl 19.00

Från kl 18.30 går det börja koppla upp sig till mötet som startar kl 19.00 och beräknas på en timme.

Koppla upp dig via dator, surfplatta eller smartphone via denna länk: https://call.lifesizecloud.com/1842223 

 

För att kunna delta digitalt måste du ha denna utrustning:

A) Smartphone/Surfplatta/Bärbar dator med lös eller inbyggd kamera, mikrofon och högtalare.

ELLER

B) Stationär dator samt kamera och hörlurar med mikrofon.

Förberedelser

Du går med som gäst i mötet, dvs du behöver inte ladda ner något särskilt program e dyl, men utrustningen kan behöva ladda ner ikon/app som gör det enklare att koppla upp/delta i mötet. Du behöver därför godkänna att Lifesize får tillåtelse att använda ljud och bild i din utrustning. Detta kan ta ett par minuter. Skriv ditt förnamn när Lifesize frågar om det. Hoppa över att fylla i e-post. Klicka på ”Gå med i mötet”.

Det går även att ringa till mötet via vanlig telefon (ej smartphone): 08-58 09 77 34. Därefter knappar du in koden i din telefon: 1842223# . Viktigt att kunna stänga av mikrofonen på telefonen!

Om du vill prova uppkopplingen, träna eller prova för första gången så hör av dig före årsmötet så kan vi hitta en tid då vi gör detta i lugn och ro – jag hjälper dig väldigt gärna!

 

Ann-Marie Lindgren

070-3609174

Ordförande

Västerbottens Blåbandsdistrikt

ann-marie.lindgren@blabandet.se

Nykterhet behöver du aldrig ångra!

                                                              Årsmöteshandlingar

klubba.jpg

                                   

Coronanformation
                   Glöm inte att hålla avståndet, tvätta händerna

                    

                                                 Länk till sidan om kampanjmaterial!

                                               Ladda ner "Rum i ditt hjärta" foldern här

rumiditthjaerta.png