Om oss

Om oss

Västerbottens läns Nykterhetsförbund, VLN, är ett samlande organ för nykterhetsorganisationer i vår region. Även andra regionala organisationer som huvudsakligen arbetar mot alkohol och andra droger kan bli medlemmar i VLN. Vår verksamhet syftar till att stimulera, samordna och effektivisera medlemsorganisationernas arbete, främst opinionsbildningen, samt att representera dem i olika regionala sammanhang. VLN är exempelvis nykterhetsrörelsens representant i Länssamrådsgruppen för ANTDS (alkohol, narkotika, tobak, doping och spel om pengar), och kan där framföra förslag och åsikter. VLN är också medlem i ett par bredare samarbetsorgan, SLAN och SAMFORMA.

Vårt arbete leds av styrelsen och sker inom ramen för våra stadgar. Genomförd verksamhet sammanfattas i verksamhetsberättelser

Detta gör vi