Har hänt

Har hänt 2024

Läs Mats och Carinas intervju med Jonas Sjöstedt inför EU-valet den 9 juni 2024

https://www.youtube.com/@VasterbottenslansNykterhetsfor/videos

VLN ställde 4 frågor till de 8 riksdagspartiernas representanter I Västerbotten, avseende frågor kring alkohol och drogpolitik inför EU-valet

Här kommer deras svar

Socialdemokraterna (läs här) De andra svarade inte!

Kräv av partierna
Tidningen Accents EU valkompass: 
https://accentvalkompass.vercel.app/?liana_pv=20945a3ef2811f6b01e82c6e2c4246fe

Valkompassen missar drogfrågan!   (läs här)

Därför spelar EU-valet roll för folkhälsan

läs här

Kallelse till VLN:s årsmöte som hålls tisdagen den 9 april 2024 på Ordenshuset i Umeå.
Uppkoppling via Zoom blir möjlig. Samling och enklare måltid kl 17-18, därefter årsmöte.
Årsmöteshandlingar finns att ta del av under. (se flik) Gällande stadgar (länk)

Länk till anmälan årsmötet https://forms.gle/D2yTKTPuq5FFJ2it6 Anmälan senast 7/4 2024!


Tillsammans stärker vi hälsosamma levnadsvanor!

Välkommen att nätverka, utbyta erfarenheter och lära dig mer om pågående folkhälsoarbete i Västerbotten.

Plats och tid: Hotell Lappland, Lycksele, 28 maj 2024

För vem?

Konferensen riktar sig till tjänstepersoner, politiker, näringsliv och civilsamhälle inom Västerbottens län, verksamma inom folkhälsoområdet.

Konferensen kommer bland annat innehålla:

 • Hur kan vi skapa förutsättningar för hälsosamma beteenden, Niklas Laninge, Psykolog och expert på beteendedesign
 • Västerbottenssvepet, korta presentationer av insatser & arbetsprocesser i länet
 • Tema mat: Matmiljö & kulturanpassad mat inom äldreomsorgen, med bland annat Lena Maria Nilsson, Forskare Umeå universitet.
 • Hur lyckas vi med folkhälsoarbetet? Övning utifrån Folkhälsomyndighetens implementeringsverktyg, Karin Guldbrandsson, Utredare, Folkhälsomyndigheten
 • Tema rörelse: Rörelserikedom som kompass för utveckling, Grim Jernudd, Utbildare och metodutvecklare, Change the game

Läs mer om konferensen och anmäl dig här.

Föredrag inför EU-valet

VLN arrangerade den 9 april ett föredrag med Rebecka Öberg, politisk sekreterare för EU-frågor placerad vid IOGT-NTOs Brysselkontor.
Hon höll en uppskattad presentation inför året EU-val, och fick många frågor om var olika beslut avgörs. Många alkohol- och narkotikafrågor kan på politisk nivå hanteras både av EU och enskilda länder. Det gäller exempelvis frågan om varningstexter på förpackningar. Förslag om införande av varningstexter har ännu inte gått igenom i EU, men länder som Irland inte väntat på att EU ska kräva detta utan gått före. Andra områden där både EU och enskilda stater kan fatta viktiga beslut är exempelvis legalisering av cannabis, där man inom EU inte har beslutat om något som hindrar detta. Andra viktiga frågor där vi enligt Rebecka Öberg bör kräva förändringar inom EU var Alkoholindustrins omfattande lobbyarbete och de

omfattande jordbruksstödet till alkoholproduktion

Insändare läs här

Kräv partierna på svar i drogfrågor inför EU-valet, uppmanar VLN via en insändare
VAR MED OCH TYCK TILL!

Detta är en insändare publicerad i Folkbladet. Skribenten svarar för åsikter i artikeln. Vill du vara med i debatten? Skicka dina åsikter tillinsandare@folkbladet.nueller användvårt enkla formulär. (läs mer här)

Västerbottens läns nykterhetsförbund anser att det är viktigt att frågor om droger och alkohol lyfts inför EU-valet

Bryt mönster

Varje år frågar barnorganisationen Junis kommuner vilket stöd de erbjuder barn i familjer med missbruk.

Resultatet är nedslående, en förändring behövs.

Junis förbundsordförande Mona Örjes presenterar resultat av granskningen. Utöver siffermaterial lyfts forskning och exempel på verksamheter som lyckas bättre.

Årets rapport heter Bryt mönster och i flera artiklar tar vi upp hur man kan bryta familjemönster så att missbruk och kriminalitet inte behöver gå i arv. Vi skriver också om hur samverkan är viktigt när det gäller att upptäcka fler barn. I Backa barnet samverkar socialtjänst, skola och polis, inom region Jönköpings län finns det ett barnskyddsteam som har i uppdrag att se till att hälso- och sjukvårdspersonal runt om i regionen har tillräcklig kunskap för att fullgöra sin skyl­dighet att skydda barn från att fara illa.

Detta och mycket mer kan du läsa om i årets rapport.

AnmälanTill anna@junis.se, senast 13 maj

Tid och plats
13 maj kl. 19.00–20.30 exklusiv förhandslansering för medlemmar/organisationer inom nykterhetsrörelsen

14 maj kl. 09.00–10.30 officiell lansering

Läs mer www.junis.se/rapport

Vad vill Moderaterna med civil­samhället?

Det är lätt att få känslan att den nuvarande regeringen inte värderar civil­samhället särskilt högt. Stämmer det? Hur vill Moderaterna att civil­samhället ska fungera och finansieras? Vilken roll har Moderaterna för att stärka civil­samhällets förutsättningar? Och hur ska man gå tillväga om man vill påverka Moderaterna i civil­samhälles­frågor?

Välkommen till ett digitalt lunchsamtal där Silvia Kakembo samtalar med Kristina Axén Olin om Moderaternas civilsamhälles­politik. Tillsammans fördjupar vi oss i såväl ideologi som praktisk politik. Självklart är du välkommen att delta med dina frågor.

När?Måndagen den 15 april kl. 12.15–13.00
Hur?Digitalt via Zoom.Anmäl dig här för att få en länk.

Av dagens regeringspartier har det historiskt sett varit Liberalerna och Krist­demokraterna som stått för ett civil­samhälles­perspektiv. Allt eftersom Tidöavtalet tar verklig form framstår det som om Sverige­demokraternas negativa syn på civilsamhället får ta allt mer plats i den förda politiken. Minskat stöd till studie­förbunden, etniska organisationer och fredsrörelsen. Ett statligt övertagande av biståndet och stödet till folkhögskolor. Fokus på fusk och kontroller snarare än på gemenskap och samhällsnytta. Var står Moderaterna i detta? Vad är deras vision för civil­samhället?

Kristina Axén Olin är partiveteran i Moderaterna. Idag är hon riksdagsledamot och aktiv i kulturutskottet. Hon har tidigare varit vice ordförande i Moderaterna, ledande kommunpolitiker i Stockholm och ledamot i riksdagens utbildningsutskott.

Förutom samtalet med Kristina Axén Olin delar vi från Arena Opinion med oss av tips på vägen framåt mot en mer civilsamhällesvänlig politik.

Samtalet skrivtolkas med hjälp av Svensk Skrivtolkning AB.

Varmt välkommen!

Här kommer inbjudan till en information/seminarieträff om årets Alkohol & samhället 2024 ”Alkohol och hjärnan” den 7 mars kl.18.00.

På seminariet kommer Per Leimar att medverka och presentera rapporten samt svara på frågor.

Mer information och länk till träffen finner du i den bifogade inbjudan.

Det krävs ingen anmälan, utan det är bara att logga in på mötet kl.18.00 den 7 mars 2024.

Kort fakta kring rapporten:

Ett pressmeddelande om rapporten kommer att skickas ut den 20 februarien 22 februari sker en internationell lansering av rapporten i Bryssel
Den 5 mars lanseras rapporten i Sverige, i riksdagshuset.

Välkomna den 7 mars!

Med vänliga hälsningar SLAN
Rapporten läs här Inbjudan läs här

Inbjudan - Bris nätverksträff i Umeå den 26 mars 2024
Tider;
12.30-13.00 Registrering, kaffe/te och nätverkande
13.00-16.00 Program
16.00-16.30 Tid för fortsatt nätverkande
Var:P5, Storgatan 46 i Umeå
OSA: Senast 18 mars 2024

Evenemanget är kostnadsfritt.
Vill du vara med? Klicka här för att anmäla dig!

Välkommen till webbinarium 27 mars klockan 8.30 som Fremia arrangerar tillsammans med regionala nätverk.

Webbinariet ger en lägesbild av aktuella initiativ, tagna framför allt på nationell nivå, som innebär betydande utmaningar för många organisationer.

Fokus kommer att ligga på Riksrevisionens förslag till regeringen att lägga ner Allmänna arvsfonden, och vad som kan göras för att visa på andra utvecklingsmöjligheter.

Webbinariet arrangeras av Fremia i samverkan med Nätverket idéburen sektor Skåne, Värmlands idéburna, Samforma, Den Halländska Överenskommelsen och Nätverk idéburen sektor i Blekinge.

Praktiskt om webbinariet

När: 27 mars klockan 08.30–09.45

Var: digitalt, möteslänk skickas ut till anmälda 26 mars

Anmälan:https://www.fremia.se/utbildningar/webbinarium-finansiering-av-och-synen-pa-civilsamhallet/

”BOFFNING- ETT OVANLIGT MEN MYCKET FARLIGT SÄTT ATT
BERUSA SIG!”
Medverkande: Erik Lindeman, överläkare, Giftinformationscentralen
DEN 29 JANUARI 2024 kl.13.00-14.15 (Webbinariet är kostnadsfritt)
läs mer här

Uppföljningsträff för SAFF-projektet om nya arbetsformer för utåtriktad verksamhet.

Onsdag 31 januari kl 17 på Ordenshuset i Umeå.


Hälsoeffekter av e-cigaretter/vapes – Vad vet vi? Vad vet vi inte?” och genomförs måndagen den 12 februari 2024 kl. 13.00 - 14.15
Föreläsare är Erik Lindeman, överläkare, Giftinformationscentralen.

läs inbjudan här

I oktober 2023 släpptes Sven Andréassons bok "Att dricka mindre".
En bok om alkoholens effekter på hälsa och välbefinnande, vård
och behandling, förebyggande insatser och politik
Seminariet äger rum digitalt den 13 februari 2024 kl 18.00.

Join Zoom Meeting https://ki-se.zoom.us/j/66162321332
Meeting ID: 661 6232 1332
Ingen anmälan krävs.

Välkomna!
Ur recensionen från Läkartidningen:
"Andréasson är fast förankrad i modern alkoholforskning och redogör för de senaste årens nya rön. Det är förvånansvärt mycket ny forskning och många viktiga studier från det senaste decenniet. Mediedebatten kring
Socialstyrelsens nya riktlinjer visar att denna nya alkoholforskning inte nått ut. Här finns en utmärkt sammanfattning av aktuell forskning,
dels för personer inom hälso- och sjukvård och socialtjänst,
men också för andra intresserade."
Alkoholpolitisk forum är stolta över att bjuda in till ett seminarium där vi
kommer samtala om Svens bok tillsammans med IOGT-NTO:s generalsekreterare Kim Reenaas.
Medverkande: Sven Andréasson, läkare, forskare och författare
Kim Reenaas, generalsekreterare vid IOGT-NTO

Hände 2023

Inbjudan till en digital informationsträff den 7 februari kl.20.00- ca 21.00 om narkotikakonferensen ”Drug policy for the Future”.
Missa inte att anmäla er senast den 6 februari 2023 till undertecknad.
Anmälan till Håkan Eriksson Hakan@lansnykterhetsforbundet.nu

läs mer här

Här kommer inbjudan tillS.L.A.N:s Kunskapshöjande webbinariumpå temat”Alkohol och cancer - vad säger forskningen?”den 13 februari 2023

med Sven Andréasson, professor, MD Karolinska Institutet.

Webbinariet är kostnadsfritt. Länk till anmälningsformuläret finns i den bifogade inbjudan.

läs mer här

Kostnadsfritt webbinarium kring äldres alkoholkonsumtion
8 mars 2023 kl 10-12:

https://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=12849&key=573

Inbjudan tillS.L.A.N:s Kunskapshöjande webbinariumpå temat”"Krogar mot knark - hur kan vi tillsammans minska knarket i krogmiljön?”den 13 mars 2023 kl. 13.00 - 14.15

medJohanna Gripenberg,Enhetschef STAD, Med.dr.

Läs inbjudan här och anmäl dig snarast

Lansering av forskningsrapporten
Alkohol och högt blodtryck 14 mars kl. 12.00 - 13.30
Plats: Mittpoolen, Sveriges Riksdag
Seminariet kommer även att webbsändas:
https://us06web.zoom.us/j/86509643103

VLN Årsmöte hålls i Sveasalen på Ordenshuset i Umeå Torsdag 23 Mars 2023 kl. 18:00

17.00 - Enklare mat

18.00 - Föredrag av Staffan Hübinette, NPC, om konsekvenser vid legalisering av cannabis.

19.00 – Årsmötesförhandlingar
Tema Cannabis (läs mer här) Föredragningslista
Förslag till stadgeändring Verksamhetsberättelse 2022 Arbetsplan 2023 Valberednings förslag Förslag till uttalande

Länk till ett formulär där man kan anmäla sig till årsmötet
https://forms.gle/VDSdXcw9BRH7CgVw8

Länk för de som vill vara med digitalt https://umu.zoom.us/j/9203643013

SLAN INBJUDER TILL SEMINARIE DEN 17 APRIL 2023 KL.13.00-14.15
”PSYKISK HÄLSA, SUBSTANSBRUK OCH SPEL OM PENGAR BLAND ELITFOTBOLLSSPELARE”

Anmälan https://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=13039&key=573 senast den 17 april 2023 kl.10.00, en länk kommer sedan att skickas ut till de som anmält sig.

Digital föreläsning genomförs på temat ”alkohol och cancer” den 19 april 2023 (och ges vid två tillfällen, dels klockan 12.00 och dels klockan 19.00) och genomförs tillsammans med regionala cancercentrum i samverkan (RCC). Du hittar inbjudan här

Vänliga hälsningar Linda Tjälldén Projektledare IOGT-NTO Mitt

Framtidens alkoholpolitik” som vi arrangerar i Riksdagen och Europahuset 3/5 och 4/5 2023
med bland annat forskare, politiker och sakkunniga från WHO som paneldeltagare. Samtalen kommer lyfta vikten av alkoholpolitiken, samt hur vi kan genomföra en effektiv folkhälsobaserad alkoholpolitik framåt.

För att registrera er –gå in på följande länk.Sista registreringsdag är påfredag (28/4) kl 15.00

Samformas årsmöte den 5 maj 2023 (handlingar läs här)

Inbjudan till Rödålidens Blåbandsförenings Jubileumsfest söndag 7 maj i Överrödå Byastuga
VLN styrelsen hälsas välkommen till vårt 120 års firande den 7 maj.
Se bifogade inbjudan. Ingen kostnad vi bjuder på allt även maten från Åsas Kök kl. 16.30. Anmälan till Lars Windelius lars.windelius@hotmail.se senast 1 maj.
(läs programmet här)
Den 8 maj kl.17.00-19.00 bjuder NBV in till lokal inspiration i Umeå
Plats och tid 83:an Storgatan 83 Umeå kl. 17.00 - 19.00

Under kvällen kommer vi att träffas, dela erfarenheter och idéer med varandra som kommer ligga till grund för NBV:s fortsätta utveckling.

Det kommer även bjudas på härlig livemusik och matiga smörgåsar.

Hör gärna av er om ni kan komma eller inte!

Nicole Steegmans Verksamhetsutvecklare

NBV Norr 090718986 0730919488

Inbjudan till S.L.A.N:s Kunskapshöjande webbinariumpå temat”Polisens syn på doping & dopingrelaterade problem i samhället”den 15 maj 2023

medPia Kvillemo, forskare vid KI & STAD

Webbinariet är kostnadsfritt. Länk till anmälningsformuläret

Anmäl dig här

Föreläsning om droger i trafiken
(läs här)

Kurt grävde fram en dramatisk historia i arkivet

(läs om det här)

Cuno Berhardsson föreläste om Gustav Rosén på Västerbottens museum den 9 november (se här)

Osakliga inlägg om cannabis (läs här)

Legalisering av canabis?
VLN 23 mars 2023
Staffan Hübinette Narkotikapolitiskt Center
Se presentationen här

Läs insändare i VK om legaliseringen av cannabis

https://www.vk.se/2023-04-11/insandare-legalisering-av-cannabis-ar-fel-vag

Den 16 maj lyssnade vi till Sture Lövgren som berättade ur sin bok om Carl Sandström, en drivande nykterist och politiker i Umeå under 1900-talets första årtionden, som tillsammans med bl a Gustav Rosen drev arbetet för nykterhet och såg till att Ordenshuset tillkom. 


Text & bild Bertil Forsberg

Konferensen ”Drug Policy for the Future" 31 maj – 1 juni i Stockholm på Hilton Hotell Slussen. (går även att ta del av digitalt)
är ett unikt tillfälle att fylla på kunskaperna kring forskningen om narkotikapolitiken.

Världsledande forskare och sakkunniga inom området kommer att medverka på konferensen och ge sin syn.

Klicka påwww.drugpolicyforthefuture.seför att ta del programmet.

Här nedan klickar du för att anmäla dig:
https://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=12898&key=573

Välkommen till dialog med företrädare från Samformas medlemsorganisationer med verksamhet i Skellefteå kommun.

På nätverksträffen som vi genomförde den 30 mars tillsammans Skellefteå kommun framkom det ett önskemål från civilsamhället om att fortsätta träffas inom sektorn för att möjliggöra för synergier och samverkan. Därför bjuder vi in till ny dialog med enbart civilsamhällets representanter.

 • När: Onsdag 2023-06-07, kl. 13.00 – 15.30
 • Var: Idrottens Hus (Norrvalla idrottsplats) Mullbergsvägen 11 B, 931 37 Skellefteå.
 • Målgrupp: Företrädare från Samformas medlemsorganisationer med verksamhet i Skellefteå.
 • Anmäl : Här, senast 2/6.

  Hälsningar Niklas Lindmark Verksamhetsutvecklare niklas.lindmark@samforma.se +46 70-311 67 70

  Författarbesök

  Den 9 juni arrangerade vi ett författarmöte på Ordenshuset i Umeå med skådespelaren Benny Haag och narkotikapolisen Lennart Karlsson som tillsammans skrivit två deckare inspirerade av den verkliga situationen för Stockholmspolisen. Benny Haags egen bakgrund som nykter alkoholist och Lennart Karlssons arbete som narkotikapolis har varit viktiga drivkrafter bakom författarsamarbetet.
  Bildtext: Lennart Karlsson berättar om författarsamarbetet
  Text & bild: Bertil Forsberg


  Här kommer inbjudan till S.L.A.N:s Kunskapshöjande webbinarium på temat ” 5 skäl till att bibehålla Systembolaget ur ett folkhälsomotiv” den 12 juni 2023 Läs inbjudan här

  medSven Andreasson,professor, MD Karolinska Institutet

  Webbinariet är kostnadsfritt.

  Länk till anmälningsformuläret:https://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=13052&key=573

  Varmt välkommen med din anmälan!

  Med vänliga hälsningar

  Håkan Eriksson Generalsekreterare SLAN

  070-710 66 70 hakan@slan.se www.slan.se

  Se utställningen Rum i ditt hjärta
  på följande platser under våren och sommaren
  Brattsbacka Bygdegård under vecka 15-16.
  Den kommer att visas i Tavelsjö i slutet av april i samband med att SBF har sitt distriktsårsmöte.
  Mellan den 4-11/5 kommer den att vara på stadsbiblioteket i Skellefteå

  Byske bibliotek 23/5-2/6

  Kåge bibliotek 12/6-26/6

  Jörn bibliotek 3/7-14/7

  Vid författarbesök med Benny Haag och Lennart Karlsson i Umeå på Ordenshuset den 9/6.
  Utställningen kommer även att vara med på NBV:s Bok och bildmässa i Luleå 

  Är du anhörig till någon med beroendeproblem? Eller känner du någon som är det?

  Välkommen till Anhörighelg 18-20 augusti 2023 i Holmsund!
  Vi bjuder på mat och logi!
  Antalet platser är begränsat - så anmäl dig genast!

  Vi erbjuder kunskap och verktyg med fokus på att stärka dig som anhörig. Under helgen kommer du att få kunskap om beroende och medberoende, vägledning i personlig utveckling, avslappningsteknik m m. Vi blandar allvar och lek för att omvandla dina upplevelser till verktyg som du kan använda i din vardag.

  Frågor och anmälan till BrittInger Ärlebro, 072-543 74 90, e-post:brittinger.arlebro@gmail.com

  Arrangörer: Studieförbundet NBV (nbv.se/norr) och nykterhetsorganisationen Blå Bandet (blabandet.se)
  se bilaga

  Inbjudan till webbinarium nu på torsdag den 7 september 2023.
  Webbinariumet arrangeras av Narkotikapolitiskt Center ( NPC).
  SLAN är en av organisationerna bakom Narkotikapolitiskt Center (NPC) som arbetar för en human, restriktiv narkotikapolitik.
  Ny studie om ungas cannabisvanor
  Under hösten genomför NPC fem spännande webbinarier kring aktuella narkotikafrågor.
  Enligt en ny studie bland unga vuxna är den självrapporterade användningen av cannabis sannolikt högre än tidigare studier visat.
  Mats Ramstedt på Karolinska Institutet, är en av forskarna bakom och beskriver hur den metod de använts skiljer sig från tidigare studier och vilka slutsatser man kan dra av resultaten.
  Medverkande:Mats Ramstedt, Senior forskningsspecialist,Alkohol- och drogepidemiologi KI
  Webbinarium den 7 sept kl 14.30-15.30
  Anmäl dig här:https://simplesignup.se/event/206077
  OBS! Webbinariet är kostnadsfritt!

  Utbildningsdag kring spännande metoder för utåtriktad opinionsbildning

  Vi söker dig som vill vara med och utveckla metoder för att vässa våra opinionsbildande insatser genom att börja använda nya
  metoder för att ta fram och utåt förmedla fakta i alkohol- och narkotikafrågor.
  Stiftelsen Ansvar För Framtiden (SAFF) har beviljat ett 2-årigt projektanslag till Västerbottens läns nykterhetsförbund(VLN).
  I projektet ingår användning av tre metoder eller verktyg:
  dialogmöten (samtal med inflytelserika personer),
  medborgarforskning (ta fram data) och minidokumentärer
  (intervjua experter). Tanken är att inledningsvis utbilda ett begränsat antal lämpliga personer kring varje arbetssätt och sedan gruppvis
  pröva användningen under hösten 2023.
  Vid det första utbildningstillfället 16/9 kommer dagen att ha en gemensam introduktion och avslutning med tre parallella,
  metodinriktade pass däremellan. Där kommer även lämpliga inriktningar och frågor att listas.
  Utbildningsdagen är kostnadsfri men kräver en personlig inbjudan från arrangörerna, samt villighet att genomföra aktiviteterna under hösten
  Vi tror att du är rätt person för detta och vill gärna att du deltar!
  Intresserade personer kan också själva efterhöra möjlighet att få plats att delta 16/9 genom att senast den 15 augusti .
  För frågor och intresseanmälan kontakta VLN (info@vln.se)
  Läs inbjudan här

  Nu har Sture Lövgrens bok om vårt kära Ordenshuset släppts!!

  .. och det firar vi förstås med ett … Boksläpp!

  NÄR: Torsdag, 19 oktober, 18.30

  VAR: Ordenshuset (förstås), Sveasalen, Skolgatan 48 (Ingång baksidan)

  FIKA: Javisst!

  Se bilagan

  Ta med en vän eller två!

  Välkommen!

  Välkommen på Bris nätverksträff i Lycksele!

  20 oktober klockan 10.00-12.00
  Vikten av tidiga och förebyggande insatser för barn
  Att tidigt upptäcka ett barns utsatthet för att därefter kunna erbjuda hjälp, kan vara helt avgörande för ett barns utveckling. Under en förmiddag får du ta del av föreläsningar och samtal med fokus på tidiga och förebyggande insatser för barn.
  Varje barn har rätt till en trygg uppväxt, liv och utveckling. Ändå finns det barn i Sverige som lever i utsatthet redan från ung ålder. Lyssna till Klara Enmark, regionombud Bris region Nord, presentera Bris aktuella kunskapsrapport "Se mig - Rätten till stöd tidigt i livet" som fokuserar på de yngsta barnen som lever i utsatthet. Du får också ta del av Bris stödmaterial för svåra samtal med föräldrar som tagits fram i samband med rapporten.
  Hör Åsa Carlsson, socionom Bris region Nord, berätta om Föräldraskap i Sverige (FÖS) - ett samhällsorienterande grupprogram för utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år. Medverkar gör också Rania Dara och Malin Sjulsson, FÖS-gruppledare i Lycksele kommun.
  Kom och fyll på med nya kunskaper, inspiration och träffa andra som arbetar för och med barn i Västerbotten!
  Moderator: Erik Nilsson, regionombud Bris region Norr
  Registrering och dialogfika från klockan 10.00.
  Var:Ansia, Sommarvägen 1 i Lycksele
  OSA:Senast 12 oktober
  Nätverksträffen är kostnadsfri.
  Varmt välkommen!

  Klicka här för att anmäla dig
  S.L.A.N inbjuder till vårt Kunskapshöjande webbinarium
  "Läkemedelsassisterad behandling vid opiodberoende (laro)- fördelar & risker”
  DEN 31 OKTOBER 2023KL.13.00-14.15
  Medverkande:
  Joar Guterstam, forskare vid KI, överläkare Beroendecentrum Stockholm & ordförande Svensk förening för beroendemedicin.
  (Webbinariet är kostnadsfritt)
  Föreläsningen följs av ett panelsamtal
  Deltagarna i samtalet kommer presenteras i närmare anslutning till webbinariet
  Moderator för samtalet är Dan Hovskär, SLANs ordförande
  Anmälan gör du här
  Senast den 31 okt 2023 kl.10.00 vill vi ha din anmälan, en länk kommer sedan att skickas ut till de som anmält sig.
  Vid frågor och/eller funderingar kontakta Håkan Eriksson
  Varmt välkomna!
  Med vänliga hälsningar
  Håkan Eriksson Generalsekreterare SLAN
  070-710 66 70
  hakan@slan.se www.slan.se

  Välkommen på Bris nätverksträff i Skellefteå!

  10 november klockan 09.30-11.30
  Vikten av tidiga och förebyggande insatser för barn
  Att tidigt upptäcka ett barns utsatthet för att därefter kunna erbjuda hjälp, kan vara helt avgörande för ett barns utveckling. Under en förmiddag får du ta del av föreläsningar och samtal med fokus på tidiga och förebyggande insatser för barn.
  Varje barn har rätt till en trygg uppväxt, liv och utveckling. Ändå finns det barn i Sverige som lever i utsatthet redan från ung ålder. Lyssna tillKlara Enmark, regionombud Bris Nord, presentera Bris aktuella kunskapsrapport "Se mig - Rätten till stöd tidigt i livet" som fokuserar på de yngsta barnen som lever i utsatthet. Du får också ta del av Bris stödmaterial för svåra samtal med föräldrar som tagits fram i samband med rapporten.
  HörÅsa Carlsson, socionom Bris region Nordberätta om Föräldraskap i Sverige (FÖS) - ett samhällsorienterande grupprogram för utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år. Medverkar gör ocksåSusanne Persson, FÖS-gruppledare i Skellefteå.
  Det blir också samtal mellanMalin Berggren Griffiths, kurator på Bris nationella stödlinjeochErik Nilsson, regionombud Bris region Nordom det barn berättar i kontakt med Bris via chatt, mejl och telefon.
  Kom och fyll på med nya kunskaper, inspiration och träffa andra som arbetar för och med barn i Västerbotten!
  Moderator:Erik Nilsson, regionombud Bris region Nord
  Datum:10 november
  Tid:09.30-11.30
  Registrering och dialogfika från klockan 09.30. Programstart klockan 10.00 anmälan se bifogad länk nedan

  https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/43405C4B7743415B427240

  Vänligen,

  Erik Nilsson|Regionombud Bris Nord

  erik.nilsson@bris.se | 090-203 65 12 | 070-201 65 12 |

  Var: Hubben, Kanalgatan 51 i Skellefteå
  OSA:Senast 2 november
  Nätverksträffen är kostnadsfri.
  Varmt välkommen!

  Var med och påverka utformningen av Mänskliga Rättighetsdagarna i Skellefteå!

  I november 2024 arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna på Saga Kulturhus i Skellefteå.

  Föreningar i Västerbotten bjuds nu in till ett digitalt stormöte via Zoom14 november (2023) 17.30-19.30för att kunna påverka arrangemangets innehåll och utformning.
  De tankar och förslag som kommer upp på mötet är viktiga för den fortsatta planeringen av arrangemanget. Som tack för din organisations medverkan erbjuds en gratisbiljett per mötesdeltagare till MR-dagarna 2024. En person per organisation är välkommen.

  Anmälan görs senast 9 november genom att maila:malin.slatis@mrdagarna.se.Meddela namn, samt vilken organisation/nätverk/rörelse du företräder.

  sebifogat dokumentför mer information. (läs här)

  De frågor som vi kommer att diskutera under mötet är, utifrån temat:

  • Vilka utmaningar ser ni kopplade till mänskliga rättigheter och demokrat i Skellefteå och norra Sverige?
  • Vilka målgrupper tycker du är särskilt viktiga att nå ut till för MR-dagarna? Hur når vi bäst ut?
  • Vilka andra personer/organisationer bör bjudas in för att komma med synpunkter på innehållet i ett tidigt skede?
  • Vilka talare skulle ni vilja se på Mänskliga Rättighetsdagarna?
  • Andra tankar/kommentarer om Mänskliga Rättighetsdagarna

  Mvh Åse Classon Verksamhetsutvecklare
  ase.classon@samforma.se 073-097 96 49 www.samforma.se

  Alkoholpolitiskt forum
  inbjudan till seminarium IQ och Systembolaget

  Ett digitalt samtal om utmaningar, folkhälsa och framtiden
  23 november 18.00

  Systembolagetoch IQ är två aktörer som på olika sätt arbetar med alkohol och folkhälsa. I detta samtal får vi möjlighetatt lyssna på ett samlat där representanter från IQ och Systembolaget berättar om sina respektive verksamheter och hur rollfördelningen mellan dessa två aktörer ser ut. Det kommer så klart finnas tillfälle att ställa frågor till våra gäster.
  Medverkande: Mojtaba Ghodsi, VD IQ
  Malin Sandquist, kommunikations- och hållbarhetschef Systembolaget
  Seminariet äger rum digitalt den 23 november kl 18.00.
  Länk till seminariet:
  https://ki-se.zoom.us/j/66512192339
  Meeting ID: 665 1219 2339 Ingen anmälan krävs. Välkomna!

  Här kommer programmet till SLANs höstmöte den 1 december i Stockholm.

  Ett spännande program med bl.a medverkan avJacob Forssmed, socialminister.

  Det kommer att finnas utrymme för diskussion och frågestund med socialministern.

  Missa inte att anmäla dig till denna spännande dag senast den 25 november.
  Läs programmet här

  Med vänliga hälsningar

  Håkan Eriksson Generalsekreterare SLAN

  070-710 66 70 hakan@slan.se

  Hur långt räcker Narkotikautredningens förslag?
  VLN och NPC inbjuder till ett webinarium (Zoom) med Peter Moilanen från Narkotikapolitiskt Center
  torsdagen den 7 december kl 19.00.

  Här kommer en inbjudan till visning av en dokumentärfilm av Malmöfilmaren Niklas Gyberg Ivarsson - Lördag den 9 december kl. 14.00!

  Jävla pappa" av Niklas Gyberg Ivarssonär en film som med ömhet och humor porträtterar hur deprimerad son och excentrisk alkoholiserad far försöker komma varandra nära i gemensamt byggprojekt.

  Välkommen till Ordenshuset Skolgatan 48, en trappa upp i Umeå

  Filmen är 60 minuter lång och det kommer att finnas möjlighet att stanna kvar efter filmen för fika och samtal med filmaren Niklas Gyberg Ivarsson.

  Gratis inträde, men förboka gärna din biljett via den här länken:

  https://www.nbv.se/regioner/norr/arrangemang-och-studiecirklar/filmvisning-javla-pappa2/

  Arrangörer: IOGT-NTO, Blå Bandet och NBV Norr

  Hälsningar // Eva och Nicole

  Är du anhörig till någon med beroendeproblem?

  Kom på en givande anhörighelg!

  8-10 december 2023 Västerbacken hotell, Holmsund

  Vi erbjuder kunskap och verktyg med fokus att stärka dig som anhörig.

  Under helgen kommer du att få kunskap om beroende och medberoende, vägledning i personlig utveckling och avslappningsteknik. Vi blandar allvar och skoj för att omvandla upplevelser till verktyg att använda i din vardag.

  Anhörighelgen är kostnadsfri inklusive mat och enkelrumslogi. Antal platser är begränsat. (Läs mer här)


  Hände 2022

  En dag om Samsjuklighetsutredningen
  Umeå Folkets hus, onsdag den 19 januari 2022

  Läs mer här och anmäl dig

  Svensk narkotikapolitik i förändring. Den svenska narkotikapolitiska modellens framväxt, särart och ställning idag.
  Tid: 28 januari 2022 kl 9.00 – 10.00
  Plats: Digitalt seminarium, möteslänk skickas två veckor innan evenemanget
  Länk till programmet

  Länk till anmälningsformuläret: CERAs seminarieserie om narkotikadödlighet och skadereducerande insatser:
  Digital föreläsning 1 - Regionkalendern (vgregion.se)
  Sista anmälningsdag: 2022-01-12
  Västerbottens Blåbandsdistrikt hälsar välkommen till en kostnadsfri
  Retreathelg i lugn skärgårdsmiljö på Västerbacken i Holmsund - 28-30 januari 2022

  Den här helgen vänder sig till dig som är anhörig/närstående till personer med beroendeproblematik. Vi varvar föreläsningar, gruppsamtal, mindfulness, coach board game, bokpresentation, write yourself, vi ritar och målar och samtalar och reflekterar. Vi vill ge kunskap, nya perspektiv, verktyg och inspiration för att hitta vägar till sinnesro och styrka.

  Medverkande: 

  Johan Sjöö, verksamhetsstrateg inom Blåbandet och kunnig inom beroendefrågor

  Susanne Perneholm, anhörigcoach med egna erfarenheter

  Jenny Berggren, konstnär/bokpresentatör

  Ta chansen till kunskap- och erfarenhetsutbyte och ny kamratskap kombinerat med härlig hotellupplevelse - helt utan kostnad.

  Du är inte ensam - vi är många som delar erfarenheter av att vara närstående till någon med beroendeproblematik.

  För mer information om helgen, och anmälan och program, 

  kontakta BrittInger Ärlebro 072-5437490 el brittinger.arlebro@gmail.com 

  Varmt välkommen! Arrangör:  Västerbottens Blåbandsdistrikt NBV Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet

  SLANs webbinarium:
  ”Legalisering av cannabis i Nordamerika”

  21 februari kl 13:00-14:15 (digitalt)

  Fred Nyberg, professor, Uppsala Universitet

  Inbjudan: https://www.slan.se/media/2022/02/SLANs-webbinarium-Legalisering-av-cannabis-i-Nordamerika-Fred-Nyberg-21-februari-2022.pdf

  Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland: Webbinarium:
  ”Hälsa hos äldre - Alkohol hos äldre”

  24 februari kl. 09:00-12:00 (digitalt)

  Linnea Sjöberg, forskare och Sven Andreasson, professor.

  Inbjudan: https://www.lansnykterhetsforbundet.nu/2022/01/22/inbjudan-till-webbinarium-1-inom-amnet-aldres-halsa

  Frida Dangardt – Alkohol och barns hälsa

  https://youtu. be/3w5Ogkqexsc

  Kristina Johansson – Alkohol och Stroke
  https://youtu.be/fwmEwQLxtAE

  Sven Andreasson – Alkohol och Cancer
  https://youtu.be/S3uVsGiCCJU

  Barnorganisationen Junis Västerbotten genomförde distriktsårsmöte i Umeå Ordenshusets Lya lördag den 2 april.
  Årsmötesgäst var Junis förbundets ordförande Mona Örjes som ledde årsmötesförhandlingarna med 35 tal årsmötesdeltagare från länet. I samband med årsmötet utdelades 2022 års utnämningar av ”Årets Ledare” i Västerbottens distriktet för goda ledarinsatser under 2021. Zaheda El Nabris Junis Umeå och Birgitta Hellström Junis Lyckseles Framtid fick ta emot diplom, Junis hågkomster och varma applåder.

  I årsmöteshandlingarna visade bland annat på en bred och stabil verksamhet trots pandemin. Junis Västerbottens medlemsantal 1253 är Sverigetoppen

  Årsmötet valde följande styrelse Ari Leinonen ordförande, Joakim Edström vice ordförande, Benny Åkerlund kassör, Jenny Åhs sekreterare och Birgitta Hellström. Ersättare Emil Hansson, Zaheda El Nabris och Tess Åhs. Revisorer Gunnar Wiksten och Willy Lindfors.

  Årsmötet avslutades med ett uppskattat Pizzakalas och ”Ledarpepp” med Mona Örjes.

  Region Västerbotten bjuder tillsammans med Samforma in civilsamhället
  till dialog om den regionala digitaliseringsstrategin i Västerbotten,
  onsdag 27/4 15:00-16:30  mer info och länk till anmälan
  Påminner dig som inte anmält dig till årets Samforum, Digitalt 3 maj 15.00-18.30 
  Närpolisen Eva Öberg Öström föreläste om förebyggande i samverkan den 27 mars på Ordenshuset i Umeå i samband med VLNs årsmöte.

  Referat Öström VK 16 maj 2022 läs här

  Berättelsen om VLN 100 år läs här
  SLAN-webinarium om legalisering av cannabis från 21/2

  https://www.slan.se/kunskapshojande-webbinarium/legalisering-av-cannabis-i-nordamerika/

  Ny rapport från Bris - så påverkas barn av vuxnas drickande

  läs den här

  IOGT-NTO;s rapport om gårdsförsäljningen
  Insändare från VLN om gårdsförsäljningen publicerad i VK

  https://www.vk.se/2022-04-06/insandare-gardsforsaljning-av-alkohol-ett-hot-mot-folkhalsan

  Inlägg om gårdsförsäljning infört i Norran

  https://norran.se/debatt/artikel/gardsforsaljning-gillas-av-utlandska-alkoholjattar-och-kan-missgynna-den-lokala-producenten/r9e8pemj

  Samforum gästas i år även av Civilminister Ida Karkiainen.
  Program samt länk för anmälan finner du här.

  Samformas Årsmöte, digitalt 5 maj 15.00-17.00.
  Program samt länk till anmälan finner du här
  Gäster vid årsmötet är Ola Mattsson, Chef för Growt hub inom Rädda Barnen han är inbjuden för att prata om utmaningsdriven innovation, nya affärsmodeller och collective inpact. Gäst är även Kommunalråd Lorents Burman som berättar om Skellefteås samhällsutveckling och civilsamhällets viktiga roll för att skapa ett hållbart samhälle, Självklart är du välkommen att lyssna på årsmötet även om din organisation inte är medlem hos Samforma än!

  Mvh Åse Classon Samforma Verksamhetsutvecklare
  ase.classon@samforma.se 073-0979649

  Ordinarie representantskapsmöte med Sveriges

  Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor.
  Måndagen den 9 maj 2022 kl.18.00 som ett digitalt möte.
  INFORMATION & FRÅGOR
  Kontakta Håkan Eriksson, generalsekreterare, 070-710 66 70
  ANMÄLAN
  Anmälan med namn, e-post, organisation samt telefon senast
  den 24 april 2022 till hakan@slan.se.
  Program läs här
  Varje år undersöker Junis vilket stöd kommunerna ger barn i familjer med missbruk

  Du är också varmt välkomna att delta på rapportsläppet 10 maj kl. 9.00-10.30.
  Resultatet sammanställs, analyseras och publiceras i en rapport. I den finns även artiklar om bra arbetssätt vi vill lyfta fram samt information om aktuell forskning. Läs gärna mer på www.junis.se/rapport

   Förbundsordförande Mona Örjes redovisar delar av rapportens resultat och bjuder in till samtal.
  Seminariet sker på Zoom och länk får du på mejl tillsammans med rapporten som PDF

  Här kommer inbjudan till S.L.A.N:s Kunskapshöjande webbinarium #4 på temat ”Cannabis och dödligt våld” den 23 maj 2022 kl. 13.00-14.15 med Sven Granath, kriminolog och forskare vid Stockholms universitet.

  Webbinariet är kostnadsfritt.
  Länk till anmälningsformuläret finns i den bifogade inbjudan.

  Här kommer inbjudan till S.L.A.N:s Kunskapshöjande webbinarium på temat ”Ungas uppfattning om Cannabis” den 13 juni 2022 
  med Pia Kvillemo, forskare vid KI och STAD

  Webbinariet är kostnadsfritt. Länk till anmälningsformuläret finns i den bifogade inbjudan.

  Välkomna till den 27e Mayor’s Conference och 8e World Forum! Tillsammans med ECAD anordnar WFAD denna konferens i hybrid format, i Göteborg och online den 13-14e juni 2022.

  World Forum och Mayor’s Conference är en mötesplats för deltagare från hela världen som arbetar med att stärka det förebyggande arbetet, säkerställa evidensbaserad och genusspecifika metoder, öka tillgång till vård och behandling, samt att främja Recovery och återanpassning. Detta globala forum är ett i sitt slag där civilsamhället, självhjälpsgrupper, behandlingsorganisationer, forskare, experter, samt lokala, regionala och nationella myndigheter, politiker och andra beslutsfattare möts för att dela evidens, forskning och goda erfarenheter. 

  Årets världsforum innefattar tre huvudspår: förebyggande arbete, Behandling/recovery och påverkansarbete. Konferensen sträcker sig över 1,5 dag, följt av ECADs Mayors Plenary och WFADs kongress.

  Vi är stolta över att meddela att forumet kommer att invigas av UNODCs Verkställande Direktör Ghada Waly och kommer gästas av experter från hela världen.

  Läs mer om programmet: https://2022.wfad.se/

  Registrera ditt deltagande: https://2022.wfad.se/registration/

  Debattartikel Västerbottens Folkblad 21/7 "om nya alkohol rekommendationer måste synas i politiken"läs här

  Debattartikel angående gårdsförsäljning i VK 20220617 läs här
  Björn Trolldal föreläste om alkoholvanor
  Läs här

  VLN:s yttrande angående gårdsförsäljning
  ”En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker”
  (SOU 2021:95) S2022/00562

  Unga minskade sitt drickande mest under pandemin läs här

  Läs Björn Trolldal, CAN föreläsningsunderlag här

  Se våra digitala föreläsningar med mera

  VLNs politikerutfrågning
  – ställ din fråga till riksdagspartierna!

  Onsdag 31 augusti kl 19.00 på Ordenshuset i Umeå digitalt länk till mötet

  https://umu.zoom.us/j/9203643013 
  Torsdag 13 oktober kl 18.00
  Onykter körning – risker och konsekvenser. Lars-Olov Sjöström, MHF, föreläser i Ordenshuset, Skolgatan 48, Umeå samt via Zoom-länk https://umu.zoom.us/j/9203643013
  Fikapaus mellan föreläsning och frågestund. Se affisch här
  VLN och NBV arrangerar.

  Ta en vit månad fri från alkohol!
  Läs här om soberoctober

  Bokutställningen Rum i ditt hjärtai ny version premiärvisas i Kommunhörnan, plan 3 på Väven i Umeå, den 27 oktober - 6 november. Måndag 31 oktober kl 11.30-13.00 presenteras urvalet av böcker om att leva med missbrukare av bibliotekarie Jenny Berggren. Arrangörer: VLN och NBV

  9 november kl 18.30
  Gustav Rosén – från fridsstörare till en man i staten. Arkivforskaren Cuno Berhardsson föreläser om en viktig nykterhetsprofil. I Västerbottens museum, Umeå samt via Zoom-länk https://umu.zoom.us/j/9203643013

  Arrangörer VLN och NBV

  IOGT-NTO Umeå bjuder in till Afternoon tea med Sverker Olofsson Söndag, 13 november, 14-16
  (Se bilaga)

  Sverker Olofsson, med temat Ett nyktert liv
  Ordenshuset, Skolgatan 48
  Te/Kaffe, snittar och kakor
  ENTRÈ: 30 kr (Swish eller kontant)
  ANMÄLAN: senast 7 november till
  Tina (070-603 63 96,tinaengstrom68@gmail.com eller
  Carina (073-045 75 47,carina.granberg@umu.se
  Ange kostval/allergier

  Försäljning av Godtemplardricka!  Hände 2021

  Rapportlansering Alkohol och Coronapandemin per länk 26 januari 2021

  coronapandemin-och-alkoholvanor---en-prognos-om-kort--och-langsiktiga-effekter_.pdf (folkhalsoguiden.se)

  Måndag den 8 februari kl. 14.30-15.30 Barns rätt att berätta – vuxnas ansvar att lyssna (och fråga)
  Tisdag den 9 februari kl. 14.30-15.30 ”Berättelser från barn som lever med föräldrars missbruk”
  Onsdag den 10 februari kl. 14.30-15.30 Hur kan förskolor tidigt upptäcka barn som har föräldrar med missbruk?
  Torsdag den 11 februari kl. 14.30-15.30 ”Vinsten av tidigt engagemang för barn”. Vad finns det för riskfaktorer och skyddsfaktorer?
  Våld i nära relation under graviditeten - Webinarium onsdagen 17 februari kl 19.00
  Docent Eva Eurenius är knuten till Umeå universitet och forskar kring hälsofrämjande insatser och barns hälsa och utveckling.  
  Arrangörer: Västerbottens läns nykterhetsförbund och Studieförbundet NBV

  Webbsändning 25 februari Hur ser narkotikaanvändningen ut i olika socioekonomiska grupper och står någon grup för merparten av användningen?
  25 februari kl. 09:00-09:30 bjuder vi in till ett webbsänt frukostseminarie i samband med CAN:s rapportsläpp av rapporten "socioekonomiska skillnader hos narkotikaanvändare" Mats Ramstedt, forskningsansvarig på CAN ger dig svaren!

  ​S.L.A.N inbjuder medlemsorganisationer och länsnykterhetsförbunden till en digital träff på temat: ”GÅRDSFÖRSÄLJNING”
  Den 16 mars 2021 KL.15.00-16.00
  Välkommen på Bris digitala nätverksträff! När: Onsdagen den 17 mars klockan 08.00 - 09.30
  På nätverksträffen presenterar Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog Bris nya årsrapport som fokuserar på pandemins konsekvenser på barns och ungas mående, hälsa och ökad risk att fara illa i hemmet. Varmt välkommen!

  ​SVERIGE MOT NARKOTIKA 23 MARS 2021
  - EN DIGITAL KONFERENS FÖR DIG SOM ÄR ENGAGERAD I NARKOTIKAFRÅGAN

  Välkommen till 2021 års upplaga av konferensen Sverige mot narkotika.

  Boka in VLN:s årsmöte 2021 - digitalt den 25 mars kl 19.00

  Från kl 18.30 går det börja koppla upp sig till mötet som startar kl 19.00 och beräknas pågå en timme.

  Inbjudningar till vårens digitala webbinarier som arrangeras av SLAN

  Det första äger rum den 29 mars 2021

  Vad händer i hjärnan vid utveckling av beroende?

  Ett webbinarium om vad som händer i hjärnan under utveckling av beroende. 

  Vad säger forskningen och vad har man kunnat påvisa händer med hjärnan?

  Medverkande: Pia Steensland, docent och alkoholforskare vid Karolinska, riksdagsledamot (KD)

  Stad-Lärdomar från 25 år av ANDT-preventivt arbete 19 april 2021

  Barn i missbruksmiljöer-problembild och innovativa preventionsinsatser 10 maj 2021

  Övriga inbjudningar finner ni på SLAN:s hemsida www.slan.se

  SAMFORUM 19 MAJ, KL. 15.00 – 17.00

  Samverkanskonferens mellan civilsamhället & offentlig sektor i Norrbotten. Vi välkomnar såklart även intresserade från Västerbotten! Programmet består bland annat av:

  • Dags att bry sig - inspirationsföreläsning av Sophie Nachemson-Ekwall, ekonomijournalist och doktor i företagsekonomi. Aktuell med boken till Dags att bry sig.
  • Tillsammans blir vi stakare - samtal med idéburna representanter.
  • Signering av överenskommelsen med landshövding Lotta Finstorp, regionråd Linda Frohm (M), och Samformas ordförande Ylva Löwenborg.

  Läs mer och anmäl dig här!

  ACTION AGENDA 2030 – MED CIVILSAMHÄLLET SOM MOTOR, 26 MAJ, KL. 15.00 – 17.00

  Samforma bjuder in till seminariet Action Agenda 2030 – med civilsamhället som motor. Hur kan idéburna organisationer i Norr- och Västerbotten, utifrån våra roller och särart, göra skillnad och vara en aktiv part tillsammans med övriga samhället när det gäller att ställa om och skapa en hållbar utveckling?

  Läs mer och anmäl dig här!

  INTRESSEANMÄLAN – HÅLLBARHETUTBILDNING
  Hållbar regional utveckling i Västerbotten planerar Region Västerbotten att erbjuda en uppdragsutbildning inom området hållbar regional utveckling.

  För att kunna planera för utbildningen skickas denna intresseförfrågan ut. Att svara är inte bindande utan ett sätt för Region Västerbotten att få en uppfattning om intresset för uppdragsutbildningen. Om du svarar ja finns det möjlighet att längre fram få en formell inbjudan med mer information om hur du kan delta. Har du kollegor som du tror är intresserade av att delta får du gärna sprida länken till dem.

  Enkäten hittar du här.
  Vid frågor om utbildningen, kontakta Isak Lundholm: isak.lundholm@regionvasterbotten.se
  Vid frågor om uppdraget Hållbar regional utveckling Västerbotten, kontakta Sara Pejok: sara.pejok@regionvasterbotten.se

  FRAMGÅNGSRIKT ANDT-ARBETE PÅ UNGDOMSMOTTAGNINGEN

  Utgångspunkten för STAD:s verksamhet är att framgångsrikt förebyggande arbete bör baseras på tvärprofessionell och tvärsektoriell samverkan mellan olika aktörer inom samhällssystemet. STAD arbetar i nära samverkan med landets länsstyrelser och kommuner men även med andra berörda myndigheter, bransch- och idéburna organisationer.

  Organisatoriskt tillhör STAD Centrum för psykiatriforskning (CPF) som är ett samarbete mellan Region Stockholm och Karolinska Institutet.

  På webbinariet kommer det presenteras hur man framgångsrikt kan arbeta ANDT-förebyggande på ungdomsmottagningen.

  Medverkande:

  Pia Kvillemo, Med.dr., forskare, STAD

  Anna Strandberg, fil.dr., forskare på STAD

  DEN 31 MAJ 2021 KL.13.00-14.00

  (Webbinariet är kostnadsfritt)

  Anmälan https://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=10740&key=573 senast den 31 maj

  2021 kl.10.00, en länk kommer sedan att skickas ut till de som anmält sig.

  Vid frågor och/eller funderingar kontakta Håkan Eriksson 070-710 66 70.

  Varmt välkomna!

  Alkoholpolitiskt Forum inbjuder till ett sensommarmöte om regeringens utredning om gårdsförsäljning av alkohol:

  Gårdsförsäljning – är det möjligt?
  Medverkar gör utredaren Elisabeth Nilsson, tidigare landshövding i Östergötland, och Joakim Sundbom, advokat och expert inom EU- och
  konkurrensrätt. Sven Andreasson, ordförande i Alkoholpolitiskt forum leder mötet. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

  Tid: Måndag den 23 augusti, kl 10.00–11.00.

  Plats: Zoom, länk till mötet mejlas ut till de anmälda.

  Anmälan: Senast fredagen den 21 augusti till eva@ekeroth.se
  Information: Kjell-Ove Oscarsson 070-594 68 44

  Utredningen tar upp viktiga frågor om lokal försäljning av alkohol och hur sådan står i relation till Systembolagets detaljhandelsmonopol. Internationellt finns intressanta jämförelser bland annat i vårt grannland Finland. Utredningen ska vara klar med sitt uppdrag i början av december.

  Varmt välkommen!
  Styrelsen

  Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa
  – digital föreläsning den 9 september kl. 19.00

  Frida Dangardt, docent och specialistläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och en av författarna till forskningsrapporten "Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa - Ett gemensamt ansvar" håller en öppen, digital föreläsning på detta tema kl 19.00 torsdagen den 9 september, vilken uppmärksammas som International Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) Awareness Day.

  Alla intresserade är välkomna! Ingen avgift!

  Arrangörer: Studieförbundet NBV och VLN

  En länk för att följa föreläsningen via Zoom finns här

  https://umu.zoom.us/j/9203643013
  S.L.A.N inbjuder till vårt jubileums-webbinarium #8
  ”BEROENDESJUKDOM UR ETT ANHÖRIGPERSPEKTIV ”
  På webbinariet kommer det presenteras beroendesjukdom ur ett anhörigperspektiv.
  Medverkande:
  Anders Hammarberg, Docent i klinisk beroendeforskning vid Karolinska Institutet legitimerad psykoterapeut vid Beroendecentrum Stockholm
  DEN 11 OKTOBER 2021 KL.13.00-14.00
  (Webbinariet är kostnadsfritt)
  Föreläsningen följs av ett panelsamtal mellan ett antal representanter från
  olika relevanta aktörer under ledning av SLAN:s ordförande Pia Steensland. Deltagarna i samtalet kommer att presenteras i närmare anslutning till webbinariet.
  Anmälan https://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=11152&key=573
  senast den 11 oktober 2021 kl.10.00, en länk kommer sedan att skickas ut till de som anmält sig.
  Vid frågor och/eller funderingar kontakta Håkan Eriksson 070-710 66 70.

  Sober October

  Sänds live på vår facebooksida @soberoctoberswe

  Tisdag 12 oktober Kl. 12-13
  Alkohol och könsnormer
  Johan Pettersson

  Johan Pettersson är jämlikhetskonsult på MakeEqual och har stor kunskap inom normkritik och maskulinitetsnormer. Han pratar om hur könsnormer kan påverka om och hur man dricker.

  PARTNERS 2021

  Henson Stiftelsen Skelleftepress Norran www.iogt.se

  info@soberoctober.se +46 (0)10-750 0520

  Läs mer här

  Nykterhetsrörelsen i nytt strategiskt folkhälsoarbete i Västerbotten – vad innebär det?
  Till föreningar, kretsar, distrikt, förtroendevalda och medlemmar i nykterhetsrörelsen i Västerbotten
  Välkommen att delta i digital kick-off tisdag 12 oktober kl 18.00.

  Alla länets 15 kommuner tillsammans med Länsstyrelsen och Region Västerbotten har undertecknat en avsiktsförklaring våren 2021, om att ta krafttag i ett nytt strategiskt folkhälsoarbete. Flera idéburna organisationer t ex inom idrott och funktionsrätt, har redan visat vilja och engagemang. Västerbottens läns nykterhetsförbund vill gärna att nykterhetsrörelsen också ska vara delaktiga och aktiva i detta framtidsarbete, men hur och varför?

  Anslut gärna några minuter i förväg. Se länk längre ner i detta mail.

  (går även att delta via telefon – anmäl i förväg så ordnar jag den anslutningen)

  Maria Falck, enhetschef vid Folkhälsoenheten inom Region Västerbotten medverkar och ger introduktion om vad det strategiska folkhälsoarbetet omfattar och syftar till.

  Därefter samtal, förslag och idéer om vad nykterhetsrörelsen vill, kan och bör göra. Sammanfattning ca 19.45 och avslutning kl 20.00.

  Sprid gärna inbjudan till fler i din förening! Ingen anmälan!
  Alla medlemmar är välkomna!

  Deltagarlänk att klicka på för att ansluta till mötet:

  https://umu.zoom.us/j/9203643013

  Välkommen!

  /Ann-Marie Lindgren

  070-3609174

  Vice ordförande

  Västerbottens läns nykterhetsförbund

  info@vln.se

  Västerbottens Blåbandsdistrikt och NBV Norr erbjuder två helger

  Presentationen som Maria Falck gjorde i oktober 2021 gällande struktur för regional samordning av folkhälsoarbete.
  läs här

  Inslag i P4 Västerbotten under december

  Den 10 december medverkade Bertil Forsberg med kritik av förslaget om s k gårdsförsäljning av alkohol:

  https://sverigesradio.se/artikel/gardsforsaljning-ifragasatts-och-valkomnas


  RETREAT för ANHÖRIGA 

  till personer med beroendeproblematik

  Tid: fredag eftermiddag, t o m söndag eftermiddag; alternativt 15-17 oktober 2021 eller 12-14 november 

  Plats: Västerbacken Holmsund 
  Program

  Var med att fira 100 den 15 oktober!

  Västerbottens läns nykterhetsförbund (VLN) fyller i år 100 år vilket vi vill fira med våra medlemsorganisationer.
  Fredagen den 15 oktober kl 17.00 – ca 19.00
  leds från Ordenshuset i Umeå ett websänt jubileumsprogram.
  Det blir bland annat historik och en dialog om utvecklingen från då till nu där redaktör Ola Nordebo medverkar. Bland övriga programpunkter ingår att föreningsröster från olika delar av länet minns medverkan i speciella VLN-aktiviteter.
  Ingen födelsedagskalas utan tårta!
  Därför vill VLN bjuda på smörgåstårta där små grupper kopplade till våra medlemsorganisationer träffas den 15 oktober för att digitalt vara med på jubileumsfirandet. Det kan (utifrån aktuella covid-restriktioner) vara en lokalförening, styrelse, studiecirkelgrupp eller en mindre grupp medlemmar som träffas vid en dator på ett lämpligt ställe.
  Vill man få smörgåstårta krävs en anmälan via länken
  nedan senast den 8 oktober.

  Länk för testuppkoppling och till själva mötet kommer att sändas med epost
  till alla som anmält sig via länken nedan.

  https://forms.gle/aeVUmDW3NYF9bzcF8

  Sober October

  Sänds live på vår facebooksida @soberoctoberswe
  Tisdag 19 oktober Kl. 12-13
  Kan vi stressas till missbruk?
  Anitha Risberg

  I denna föreläsning får vi kunskap om hur stress kan leda till missbruk, men även hur aktivering av lustsystemet kan ersätta intag av alkohol. Föreläsaren Anitha Risberg lyfter kroppens förmåga att koppla av och därmed minska på stressen.

  PARTNERS 2021

  Henson Stiftelsen Skelleftepress Norran www.iogt.se

  info@soberoctober.se +46 (0)10-750 0520
  Läs mer här

  Alkohol och stroke – digital föreläsning

  torsdagen den 21 oktober kl 19.00

  Kristina Johansson, med dr och specialistläkare från Skellefteå, har bland annat i sin doktorsavhandling vid Umeå universitet studerat sambandet
  mellan alkoholkonsumtionen och risken för stroke. 

  En länk för att följa föreläsningen via Zoom finns här

  https://umu.zoom.us/j/9203643013

  Alla intresserade är välkomna! Ingen avgift!

  Arrangörer: Studieförbundet NBV och VLN

  Sober October

  Sänds live på vår facebooksida @soberoctoberswe
  Tisdag 26 oktober Kl. 12-13

  Moa Gürbüzer – Oddbird

  Moa Gürbüzer är grundare och CEO på Oddbird och vill skapa en attitydförändring som gör alkoholfritt till det självklara valet. Moa berättar om
  sin bakgrund som familjeterapeut och resan med Oddbird, bästsäljare av alkoholbefriade viner.  

  PARTNERS 2021

  Henson Stiftelsen Skelleftepress Norran www.iogt.se

  info@soberoctober.se +46 (0)10-750 0520
  Läs mer här

  Förebygg.nu 3-4 november 2021
  https://forebygg.nu/

  Förebygg.nu sprider kunskap och reflektion kring förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Konferensen har genomförts sedan 2001 och har kommit att bli en av de främsta mötesplatserna för dem som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med drogförebyggande arbete,

  inom såväl kommuner, ideella organisationer som myndigheter.

   I år genomförs konferensen digitalt den 3-4 november och sänds live från Göteborg. Läs hela programmet här: https://forebygg.nu/program/

  Ordinarie pris är 500 kr. Vi erbjuder dig ett pris på 250 kr. Viktigt att du då anger referensnyckel NYKTERHETSFÖRB när du anmäler dig till konferensen. Sista anmälningsdag 29 oktober
  Läs mer om praktisk information och anmäl dig här: https://forebygg.nu/praktisk-information/

  Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta konferensen på info@forebygg.nu

  Gilla, följ och håll dig uppdaterad via konferensen sociala medier plattformar:
  Facebook: https://www.facebook.com/forebygg.nu
  Instagram: https://www.instagram.com/forebygg.nu/

  Med vänliga hälsningar
  Arrangörsgruppen för Förebygg.nu 2021

  Välkommen till ANDTS-konferensen

  RETREAT för ANHÖRIGA 

  till personer med beroendeproblematik

  Tid: fredag eftermiddag, t o m söndag eftermiddag; 12-14 november 

  Plats: Västerbacken Holmsund 
  Program

  Västerbottens läns nykterhetsförbund, tillsammans med studieförbundet NBV, inbjuder till

  Webinarium onsdag 17 nov kl 19.00-20.00 

  Många barn växer upp i trassliga familjer med alkohol, andra droger och psykisk ohälsa. Där helger, skollov och högtider inte alls blir något att se fram emot. Julen, som brukar kallas barnens högtid, blir kanske förknippat med ensamhet, oro, hot, våld och för stort ansvar. Hur kan vi vuxna se dessa barn, och även alla andra barn i vår närhet? Chatarina Forsberg, projektledare för Blå Bandets nationella satsning ”Jag ser” delar med sig av enkla tips, bra barnböcker och råd som alla kan använda i vardagen.

  VLN presenterar diverse gratismaterial att använda för att sprida budskapet Ge barnen en vit jul. Möjlighet till samtal om tidiga insatser för barn och familjer.

  Koppla upp dig till denna länk några minuter före kl 19.00:  Lifesize - Guest

  Behöver du hjälp med uppkoppling eller har andra frågor om webinariet, kontakta undertecknad.

  Ingen deltagaravgift eller anmälan – Alla är välkomna!

  /Ann-Marie Lindgren

  070-3609174

  Vice ordförande

  Västerbottens läns nykterhetsförbund

  ann-marie.lindgren@blabandet.se 

  Inbjudan till S.L.A.N Jubileums konferens #10 på temat ”Vad har hänt och hur framtidens alkohol- och narkotikapolitik ut?” den 26-27 november 2021 med start kl. 13:00.

  Bland deltagande föreläser kan nämnas bl.a

  Göran Hägglund, ordförande Systembolaget

  Sara Wallhed Finn, psykolog, Riddargatan 1

  Håkan Leifman alkohol & narkotika forskare

  Fred Nyberg, seniorprofessor Uppsala Universitet

  Lotta Borg Skoglund, överläkare SMART psykiatri.

  Respektive konferensdag kommer att avslutas med ett panelsamtal .

  Konferensen är kostnadsfri.
  Länk till anmälningsformuläret finns i den bifogade inbjudan.
  Hjälp oss gärna att sprida denna inbjudan i era nätverk och till andra som kan vara intresserade. 
  Tveka inte att höra av er till undertecknad om ni har några frågor och/eller funderingar.

  Varmt välkommen med din anmälan!

  Med vänliga hälsningar

  Håkan Eriksson, generalsekreterare

  Inbjudan Webinarium Alkohol och Cancer

  Sven Andreasson, Professor på Karolinska Institutet

  Måndag: 29/11, 19.00-20.00

  Zoom-länk: https://umu.zoom.us/j/9203643013

  arr: Västerbottens läns nykterhetsförbund (VLN)

  Julmingel hos NBV
  På onsdag den 8 december 18.30 bjuder vi in er till vår lokal i Ordenshuset, där vi kommer vi att bjuda på lite julmingel med glögg, pepparkakor och annat gott.

  Klockan 19.00 ser vi tillsammans den föreläsning med Lasse Berg som ni kan läsa om i bifogad inbjudan. Föreläsningen sänds digitalt, och skulle du inte kunna komma till oss på NBV i Umeå kan du se föreläsningen hemifrån genom att anmäla dig via denna länk: https://www.nbv.se/digitalt-julmingel-med-nbv
  Se inbjudan här

  Välkomna! Nicole, Eva och Carina

  Samverkan om gårdsförsäljning 
  NY TID OCH PLATS

  NÄR?
  Fredag 10 december kl 10.00 - 11.00

  VAR?
  Mötet sker digitalt. Välkommen att ansluta via länken nedan.
  Ingen föranmälan krävs.

  KLICKA HÄR FÖR ATT ANSLUTA TILL MÖTET 

  SOM UTGÅNGSPUNKT FÖR MÖTET FÖRESLÅS FÖLJANDE FRÅGESTÄLLNINGAR


  Hände 2020

  Retreathelg för anhöriga till missbrukare 2020-01-10 till 2020-01-12 
  OBS! Inget årsmöte genomfördes p.g.a coronaviruset
  - e-sport 15 maj 
  - Träff i naturen 19 maj
  Webseminarium måndag 5 oktober kl. 18.30
  Barns rätt att må bra och känna sig trygga. Finns stödet när det behövs
  Pandemins påverkan på drickandet, spelandet och den psykiska hälsan
  Dricker vi mer eller mindre under covid-19, mår vi sämre eller bättre och har vi spelat bort alla våra pengar? Detta och mycket mer diskuteras när Systembolaget i samarbete med centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs Universitet bjuder in till digitalt seminarium den 21 oktober.